AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

Stručná charakteristika našeho ŠvP s názvem
ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY

Každá třída má zpracován svůj třídní vzdělávací program. Jednotlivé celky a týdenní témata jsou společná pro celou mateřskou školu, liší se tím, že dle zásady přiměřenosti zohledňují individuální potřeby jednotlivých skupin dětí.

Zaměření jednotlivých bloků je dostatečně široké, jejich obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a praktický. Pro práci učitelky je dán dostatečný prostor k úpravě, rozšíření či zdokonalení obsahu.

Jednotlivé bloky byly zamýšleny tak, aby učitelku nesvazovaly a neomezovaly. A aby se tento materiál stal jejich dobrým pomocníkem.

Jednotlivé bloky rozdělené na čtyři roční období mají svůj název, doplňuje je pátý blok, který prolíná celým školním rokem.

1. Ahoj školko
2. Podzim čaruje s barvami
3. Zima je tu, děti
4. Jaro dělá pokusy
5. Vítáme sluníčko

Každý měsíc vyhlašujeme „Den radosti". Na tento den je vyhlášeno téma vycházející z plánů práce, ale forma plnění bývá odlišná od běžného dne.

Dny radosti

Září
Říjen + Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Ovocný / zeleninový den
Bramborování, dýňování, skřítci Podzimníčci
Čertovský rej, Vánoční dílny, Ježíškovo nadělování
Co jsem našel pod stromečkem
Masopustní karneval
Kniha – můj kamarád
Velikonoční pomlázka, Čarodějnice
Jarní putování – výlety
Sluníčkový den – MDD, Rozloučení s předškoláky

Dále nezapomínáme na oslavy narozenin dětí, které mají tyto zavedené rituály:

 • tento den oslavenec sedí na barevné židličce
 • po dohodě s rodiči může přinést pro děti sladkosti či dětský šampus
 • v poledne po obědě si děti pogratulují, připijí a oslavenci je předán drobný dárek.

Harmonogram aktivit školy

 • Počítače dle dohody s DDM - pondělí, předškoláci tříd Včelek a Motýlků
 • Návštěva tělocvičny v ZŠ Eliška - úterý, střídají se třídy Včelek a Motýlků
 • Návštěva ukázkových hodin na ZŠ Eliška - KOUZELNÁ CHEMIE
 • Solná jeskyně čtvrtek dopoledne

Ahoj školko

 1. Já jsem malý školáček
 2. Foukej, foukej větříčku - na poli, na zahradě

Podzim čaruje s barvami

 1. Barvičky kolem nás - podzim v lese, lesní zvířata
 2. Prší, prší, jen se leje - počasí
 3. Hádej, co to je – předměty a jejich vlastnosti, ruce, ručičky
 4. Jede, jede mašinka – dopravní prostředky

Zima je tu děti

 1. Mikuláš přišel s čertem na koláč
 2. Ježíšku, co nám neseš v košíčku
 3. Zima čarodějka - znaky, oblečení, sporty
 4. Polámal se mraveneček – zdraví, moje tělo, potraviny
 5. Z pohádky do pohádky
 6. Ten dělá to a ten zas tohle

Jaro dělá pokusy

 1. Když jaro zaťuká
 2. Barevná planeta – lidé, světadíly, vesmír
 3. Běžel tudy zajíček
 4. Člověk má 5 smyslů
 5. To je máma, to je táta - rodina
 6. Můj kamarád kniha

Vítáme sluníčko

 1. Kamarádi z celého světa
 2. Žluťásku kam letíš – znaky léta, exotická zvířata
 3. Kouzelný dalekohled
 4. Hurá, prázdniny

Pro vstup do ZŠ

 • dodržovat přiměřené požadavky na chování a jednání budoucího školáka
 • umět své chování podřídit organizovaným činnostem
 • postupně plnit náročnější povinnosti
 • zvyšovat nároky na udržení pořádku
 • péče o vlastní zevnějšek

Plné znění ŠVP ke stažení zde ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM