AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

Stravné pro školní rok 2019/2020

Stravné a školné na ČERVEN uhraďte do 10.6.2020.

Platbu zašlete na účet 280867118/0300, případně složenkou,

do zprávy pro příjemce napište JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE

Stravné

Poplatek za stravné na jeden den pro děti do 6 let činí 30,- Kč (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim).

Poplatek za stravné na jeden den pro děti nad 6 let činí 32,- Kč.

Úplata za vzdělávání a školské služby v mateřské škole od 1.9.2018 činí 400,- Kč.